• Aktualności

      • Powitanie

      • Witamy w roku szkolnym 2020/2021

                Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie,  Drodzy Uczniowie!

       Serdecznie witamy wszystkich Wychowanków w roku szkolnym 2020/2021w Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak i  zapraszamy na zajęcia od 2 września 2020 r., które będą prowadzone w trybie stacjonarnym w naszej placówce. Obecna sytuacja epidemiczna w kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad sanitarnych i procedur bezpieczeństwa ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ opracowaliśmy procedury postępowania i zachowania w naszej placówce, które będą obowiązywały w tym roku szkolnym. Wszystkie umieszczamy na stronie, prosimy o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie ustalonych zasad.

       Mamy nadzieję, że mimo trudności, nowy rok szkolny 2020/2021 będzie pomyślny i owocny dla naszych Wychowanków, przyniesie im wiele radości i satysfakcji oraz pozwoli rozwijać zainteresowania i pasje w Młodzieżowym Domu Kultury. 

                                                                                                                                Z wyrazami szacunku                                                                                                                                                                Dyrektor MDK                                                                                                                                                                  Agnieszka Kowalska

      • Informacje

      • Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

        

       Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Wychowanków w placówce, prosimy o dostarczenie Nauczycielom na każdych pierwszych zajęciach niezbędnej dokumentacji uczestnika:

       • karty uczestnika wygenerowanej z systemu rekrutacyjnego;
       • oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego w związku z procedurami bezpieczeństwa w placówce ( do pobrania na stronie internetowej placówki );
       • deklaracji rodzica/opiekuna prawnego w związku z procedurami bezpieczeństwa w placówce ( do pobrania na stronie internetowej placówki )

       www.mdkandersena.edupage.org