• Rekrutacja

    • Rekrutacja 2021/2022

      

     Wnioski o przyjęcie na zajęcia od nowych kandydatów

       • 14.05.2021 r., godz. 1500 – 31.05.2021 r., godz. 1600

     Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym nowych kandydatów
     http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

      

       • 14.05.2021 r., godz. 1600 -  31.05.2021 r., godz. 1800

     Składanie wypełnionego wniosku wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów zaznaczonych we wniosku w formie skanu dokumentów, podpisanych przez rodziców lub pełnoletniego kandydata do placówki na adres: sekretariat@mdkandersena.pl

      


      

     Zarzadzenie w sprawie postepowania rekrutacyjnego.pdf