• Rekrutacja

    • Rekrutacja 2022/2023

      

     Zarzadzenie Dyrektora.pdf

      

      

     Rekrutacja 2022/2023

     16.05.2022 r., godz. 15.00 – 31.05.2022 r., godz. 16.00

     Wnioski o przyjęcie na zajęcia poprzez:
     Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym  
     http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
     Dalej „ poprowadzi Was program”. Zapraszamy, powodzenia!

      

     Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata zaznaczonych kryteriów prosimy składać osobiście do sekretariatu MDK lub w formie skanu dokumentów, podpisanych przez rodziców/pełnoletniego kandydata do placówki na adres: sekretariat@mdkandersena.pl

     do 31.05.2022 r., do godz. 18.00