• Rekrutacja

    • Rekrutacja 2021/2022

     Wnioski o przyjęcie na zajęcia w rekrutacji na WOLNE MIEJSCA

     • 01.09.2021 r., godz. 1200

     Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym

     http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

      

       • 01.09.2021 r., godz. 1200

     Składanie wniosków w formie skanu dokumentu, podpisanych przez rodziców lub pełnoletniego kandydata do placówki na adres: sekretariat@mdkandersena.pl