• Rekrutacja

    • Rekrutacja 2022/2023

      

     Zarzadzenie Dyrektora.pdf

      

      

     Rekrutacja na wolne miejsca 2022/2023

     od 01.09.2022 r., godz. 10.00

     Wnioski o przyjęcie na zajęcia poprzez:
     Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym  
     http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

     Dalej „ poprowadzi Was program”. Zapraszamy, powodzenia!

      

     od 01.09.2022 r., godz. 12.00

     Wnioski prosimy składać osobiście do sekretariatu MDK lub w formie skanu dokumentu, podpisane przez rodziców/pełnoletniego kandydata do placówki na adres: sekretariat.mdkmg@eduwarszawa.pl