• Patron

     •     

          Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetów Jagiellońskiego i Warszawskiego rozpoczęła pracę w zawodzie nauczycielskim w 1956 roku, jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 91 w Warszawie. Pozostały okres pracy zawodowej Pani Marii Gwizdak związany był  z jedną placówką wychowania pozaszkolnego - obecnym Młodzieżowym Domem Kultury.

            W październiku 1958 roku została kierownikiem świetlicy międzyszkolnej Domu Kultury Dziecka, przy ul. Próchnika 8a, która dzięki jej wysiłkom została w styczniu 1960 roku przekształcona w Dom Kultury Dzieci i Młodzieży a w styczniu w Młodzieżowy Dom Kultury.

            Pani Maria kierowała nieprzerwanie placówką od 01 października 1958 do 23 maja 2002 roku.

          Pania Maria Gwizdak była osobą o ciekawej osobowości pedagogicznej, co w połączeniu z jaj talentem organizacyjnym i umiejętnością pracy z zespołem nauczycielskim pozwoliło na stworzenie placówki wychowania pozaszkolnego, w której całe pokolenia mieszkańców Zoliborza i Bielan mogło rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, uczestnicząc jednocześnie aktywnie w przemyślanym programie wychowawczym.

         Pani Maria Gwizdak za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i organizacyjnej wielokrotnie nagradzana była wyróżnieniami przedstawicieli wszelkich szczebli administracji oświatowej, zarówno rz adowej jaki i samorządowej.

          Odznaczona została m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką "Za zasługi dla Warszawy", Krzyżem Zasługi dla ZHP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.