• Pracownicy administracji i obsługi

    • Pracownicy administracji:

     Sekretarz – Magdalena Rzewuska

     Kierownik gospodarczy – Bogumiła Jagiełło

     Pracownicy obsługi:

     Bogdan Kibil

     Barbara Krzymińska

     Krystyna Wnuk