• Rodzice

     • Rada Rodziców

      przy Młodzieżowym Domu Kultury

      im. M. Gwizdak

      ul. H. Ch. Andersena

      Przewodniczący: Dariusz Pabiańczyk

      Zastępca: Aneta Kubiak

      Sekretarz: Natalia Głuszczak

      Skarbnik: Bogusław Czaplarski