• Rodzice

     • Szanowni Rodzice,

      Na zebraniu w dniu 26.09.2022 r. zaproponowano dobrowolną wpłatę na Radę Rodziców w wysokości 30 zł. miesięcznie. Zebrane fundusze przeznaczamy m.in. na materiały i pomoce dydaktyczne dla dzieci, nagrody, prezenty.   Numer konta :
      PKO BP II Oddział Warszawa
      nr 39 1020 1026 0000 1202 0015 7271
      NIP: 118-12-29-125

      Na przelewie w rubryce tytułem prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz rodzaj zajęć.
      W razie pytań Rada Rodziców pozostaje do dyspozycji za pośrednictwem sekretariatu.
      Dziękujemy za dotychczasowe i przyszłe wpłaty.  Rada Rodziców MDK
                                                                                                        

                                                                                                       Rada Rodziców MDK

      Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

      Przewodniczący: Aneta Kubiak

      Sekretarz: Agnieszka Bogdan

      Skarbnik: Bogusław Czaplarski