• Aktualności

      • Komputery dla warszawskich uczniów

      • Szanowni Państwo,

        

       serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału oraz wysłaniu informacji o nowej inicjatywie Zbiórki komputerów dla warszawskich uczniów. 

        

       Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy podjęła wraz z Władzami oraz Urzędem m.st. Warszawy inicjatywę mającą na celu wsparcie potrzebujących uczniów i wyposażenie ich w komputery niezbędne do uczestnictwa w lekcjach online. Akcja polega na zbiórce sprzętu IT, w postaci m.in. komputerów, laptopów, desktopów, monitorów, klawiatur, myszek, kamer internetowych dla uczniów i uczennic warszawskich placówek oświatowych do edukacji zdalnej, zgodnie ze zgłoszonym przez szkoły zapotrzebowaniem.

        

       POSZCZEGÓLNE KROKI:

       – Przekazywany sprzęt musi być własnością darczyńcy, musi być sprawny technicznie, musi być zakupiony z legalnych źródeł, nie może naruszać praw osób trzecich oraz nie może być obciążony żadnymi roszczeniami.

       – Darczyńca kontaktuje się z doradcą Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, p. Agatą Gos (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń) w celu ustalenia warunków przekazania sprzętu komputerowego szkołom (dobór placówki, przekazanie kontaktu do placówki); e-mail: komputery@wcies.edu.pl ; telefon: 723 248 552

       – Darczyńca przekazuje używany lub nowy sprzęt IT szkole/szkołom wskazanym
       przez doradcę Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

       – Darczyńca i szkoła/szkoły podpisują umowę o przekazaniu darowizny.

       – Darczyńca i szkoła/szkoły określają formę przekazania sprzętu (np. osobiście, kurierem itp.)

       – Odpowiednio spakowany i opisany sprzęt zostaje przekazany do szkoły/szkół na określonych przez obie strony warunkach. Opis sprzętu powinien zawierać: nazwę sprzętu, podstawowe parametry, w przypadku zestawów listę elementów, kolejny numer (np. 1/10, 5/35)

       – Szkoła przygotowuje sprzęt do użytkowania przez uczniów, wcześniej dokonując sprawdzenia stanu technicznego oraz (jeśli jest to niezbędne) formatowania dysku. Na życzenie Darczyńcy szkoła wydaje odpowiednie zaświadczenie o dokonaniu formatowania podpisane przez informatyka i dyrektora/osoby upoważnionej.

       – Dyrektor szkoły i uczeń (jego opiekun prawny) podpisują umowę użyczenia sprzętu.

       – Sprzęt zostaje przekazany uczniowi (jego opiekunowi prawnemu) i jest przez ucznia użytkowany na warunkach określonych w umowie użyczenia.

       Więcej informacji na naszej stronie:

       https://firma.um.warszawa.pl/aktualnosci/2020/11/13/uzywane-komputery-dla-uczniow/

        

       Z góry pięknie dziękujemy  za zaangażowanie!

      • Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

      • Mamy zaszczyt i przyjemność ogłosić wyniki drugiej edycji konkursu „PLASTUŚ ZA ŻYWOPŁOTEM”

        W kategorii 4 -5 lat

       I miejsce - MARIANNA MARCINIUK, MAKAR TRYTIAK  Przedszkole 334

        II miejsce - PIOTR SZOŁTUN  Przedszkole 236

       III miejsce - EWA GÓRZYŃSKA   Przedszkole 409

       W kategorii 6 - 8 lat

       I miejsce GABYSIA ZALIWSKA   SP 209

       II miejsce PIOTR PAWLAK   Przedszkole 245

       III miejsce NINA BAŃKOWSKA   SP 209

       W kategorii 9 - 13 lat

       I miejsce WERONIKA STANIEWSKA  SP 247     

       II miejsce LILIANA SKROCKA SP 370    

       III miejsce SABINA HRYCKIEWICZ  SP 369   

       Wyróżnienia: 

       STANISŁAW BRÓDKOWSKI  SP 133

       BRUNO PIECEWICZ  SP 133

       ANTONINA GUZY Przedszkole 409