• Aktualności

      • Informacje

      • Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

        

       Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Wychowanków w placówce, prosimy o dostarczenie Nauczycielom na każdych pierwszych zajęciach niezbędnej dokumentacji uczestnika:

       • karty uczestnika wygenerowanej z systemu rekrutacyjnego;
       • oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego w związku z procedurami bezpieczeństwa w placówce ( do pobrania na stronie internetowej placówki );
       • deklaracji rodzica/opiekuna prawnego w związku z procedurami bezpieczeństwa w placówce ( do pobrania na stronie internetowej placówki )

       www.mdkandersena.edupage.org