• Zajęcia teatralne

     • Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej:

      • Typ grupy rekrutacyjnej: Dziewczęta i chłopcy
      • Typ zajęć: Zajęcia teatralne
      • Poziom: początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany
      • Nauczyciel prowadzący zajęcia: Ewa Trochim
      • Dodatkowe informacje: Zajęcia wykorzystują naturalną umiejętność człowieka do wchodzenia w określone role. Wykształcają: wyobraźnię, wrażliwość na sztukę, na drugiego człowieka, pewność siebie, spontaniczność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, wyrażania emocji poprzez słowo i ruch, umiejętność odczytywania emocji u innych osób, panowania nad własnym ciałem, współdziałanie, uzewnętrznianie uczuć. Zajęcia korzystają z technik aktorskich, improwizacji aktorskiej i ruchowej – indywidualnej i w grupie, ćwiczeń w przestrzeni, wymowy – dykcji, emisji głosu, elementarnych zadań aktorskich, scen, improwizowanych sytuacji. Bazują również na pracy z tekstem – prozą, wierszem. Najważniejsze jest to, by osoby uczestniczące w zajęciach brały aktywny udział w doświadczaniu, były otwarte na to, co nowe. Można traktować to dwojako – jako teatr, który bazuje na życiu codziennym lub życie, czerpiące inspiracje ze sztuki teatru. Najważniejsza jednak wciąż pozostaje relacja z drugim człowiekiem. Tworzenie przedstawień teatralnych, zabawa w prawdziwy teatr.
       Podział na grupy w zależności od zgłoszeń.


      Grupa rekrutacyjna przeznaczona dla:

      • pięciolatki (2015)
      • sześciolatki (2014)
      • siedmiolatki (2013)
      • ośmiolatki (2012)
      • dziewięciolatki (2011)
      • dziesięciolatki (2010)
      • jedenastolatki (2009)
      • dwunastolatki (2008)
      • trzynastolatki (2007)
      • czternastolatki (2006)
      • piętnastolatki (2005)
      • szesnastolatki (2004)