• Zajęcia językowe angielski

     • Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej:

      • Typ grupy rekrutacyjnej: Dziewczęta i chłopcy
      • Typ zajęć: Zajęcia językowe
      • Poziom: początkujący, średniozaawansowany
      • Nauczyciel prowadzący zajęcia: Monika Jaskólska
      • Dodatkowe informacje: Zajęcia przeznaczone są dla dzieci klas szkoły podstawowej, na których będą rozwijać swoje umiejętności językowe. Poznają kulturę krajów anglojęzycznych, w miłej i przyjaznej atmosferze poprzez ciekawe gry i zabawy, piosenki, zagadki, projekty tematyczne będą utrwalać słownictwo i wymowę. W zależności od pojawiających się na bieżąco potrzeb dzieci, zajęcia będą również wsparciem w opanowaniu i powtórzeniu materiału szkolnego. Uczestnicy będą rozwijać zainteresowania językowe, rozwijać uzdolnienia, a także kształcić kompetencje społeczne w pracy z grupą. Podział na grupy w zależności od zgłoszeń.


      Grupa rekrutacyjna przeznaczona dla:

      • siedmiolatki (2014)
      • ośmiolatki (2013)
      • dziewięciolatki (2012)
      • dziesięciolatki (2011)
      • jedenastolatki (2010)
      • dwunastolatki (2009)
      • trzynastolatki (2008)
      • czternastolatki (2007)
      • piętnastolatki (2006)
      • szesnastolatki (2005)

      .