• Zajęcia adaptacyjne

     •  

      Informacje o zajęciach:

      • Typ grupy rekrutacyjnej: Dziewczęta i chłopcy
      • Typ zajęć: Zajęcia edukacyjne
      • Poziom: początkujący
      • Dodatkowe informacje: Zajęcia poświęcone kulturze w szerokim znaczeniu tego słowa: kultura języka, kultura bycia, kultura życia…
       Różne aspekty etykiety językowej i nie tylko językowej; savoir vivre nie tylko przy stole..
       Językowy-savoir-vivre, znajomość zasad posługiwania się polszczyzną. Zapoznanie ze sposobami zwracania się do innych, zasadami grzeczności, np. w dyskusji, korespondencji.
       Kultura w literaturze i sztuce, przełożenie jej na życie codzienne.
       Styl w literaturze i sztuce, styl pisania, styl życia, styl bycia, styl ubierania się… Kultura stroju, etykieta.
       Zapoznanie z różnymi kulturami
       Udział w wydarzeniach kulturalnych: wystawy, wernisaże, teatr, kino, filharmonia…
       Udział w spotkaniach z osobami, tworzącymi tzw. kulturę. Spotkania z ludźmi kultury - artystami, stylistami itp.
       Program zajęć będzie dostosowany do wieku i potrzeb uczestnika.
       Podział na grupy w zależności od zgłoszeń.


      Grupa wiekowa:

      • dwunastolatki (2008)
      • trzynastolatki (2007)
      • czternastolatki (2006)
      • piętnastolatki (2005)
      • szesnastolatki (2004)
      • siedemnastolatki (2003)
      • osiemnastolatki (2002)
      • dziewiętnastolatki (2001)
      • dwudziestolatki (2000)
      • kandydaci między 20 a 23 rokiem życia (1996 - 1999)