• Umuzykalnienie śpiewajmy

      • Typ grupy rekrutacyjnej: Dziewczęta i chłopcy
      • Typ zajęć: Zajęcia muzyczne
      • Poziom: początkujący
      • Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Piskorek-Atys
      • Dodatkowe informacje: Autorskie zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat, kształcące słuch melodyczny i rytmiczny, pamięć i wyobraźnię muzyczną. Podczas zajęć dzieci zdobywają umiejętność właściwego operowania głosem oraz uczą się prawidłowej dykcji.
       Śpiewając tańczymy, improwizujemy i akompaniujemy sobie na różnych instrumentach. Odkrywamy drzemiące w dzieciach zdolności. Rozwijamy dziecięcą wrażliwość, uczymy się jak rozumieć „ język” muzyki.
       Chcemy stworzyć chór dziecięcy, występować na koncertach i konkursach.


      Grupa rekrutacyjna przeznaczona dla:

      • sześciolatki (2015)
      • siedmiolatki (2014)
      • ośmiolatki (2013)