• Rysunek przygoda z linią

     • Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej

      • Typ grupy rekrutacyjnej: Dziewczęta i chłopcy
      • Typ zajęć: Malarstwo i rysunek
      • Poziom: początkujący
      • Nauczyciel prowadzący zajęcia: Andrzej Ziomek
      • Dodatkowe informacje: Motywem przewodnim i głównym tematem zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat będzie znak graficzny i różne sposoby dochodzenia do niego, poprzez obserwację i odtwarzanie natury i ćwiczenia kompozycyjno-warsztatowe. Użycie kresek różnej grubości i natężenia, posługiwanie się ołówkami i grafitami, piórkiem i tuszem w zróżnicowany sposób, dostosowanie własnego temperamentu i wyobraźni do możliwości wykonania rysunku, to zagadnienia , które będą towarzyszyć na co dzień uczestnikom zajęć.
       Wśród proponowanych tematów, znajdzie się „Mój inicjał”. Łączenie obrazu i liter, tworzenie z liter kompozycji obrazowych, przedstawiających i abstrakcyjnych, będzie pretekstem do twórczej, artystycznej zabawy. Uczestnicy będą mogli poćwiczyć również, metody kompozycji graficznej, realizując temat „ Komiks-krótka historia obrazkowa”.
       Wszystko to, stanie się twórczym wyzwaniem dla pasjonatów rysowania. Każdy będzie mógł, pod okiem nauczyciela, zrealizować również własne pomysły, rozwijając wiedzę i umiejętności, z uwzględnieniem zasad kompozycji plastycznej.


      Grupa rekrutacyjna przeznaczona dla:

      • dziewięciolatki (2012)
      • dziesięciolatki (2011)
      • jedenastolatki (2010)
      • dwunastolatki (2009)
      • trzynastolatki (2008)
      • czternastolatki (2007)
      • piętnastolatki (2006)