• Przedmiot działalności

          • Przedmiot działalności określa ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) oraz Statut Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak.