• Gimnastyka buzi i języka

      • Typ grupy rekrutacyjnej: Dziewczęta i chłopcy
      • Typ zajęć: Zajęcia edukacyjne
      • Poziom: początkujący
      • Nauczyciel prowadzący zajęcia: Maria Pyszkiewicz
      • Dodatkowe informacje: Zajęcia o charakterze logopedycznym, w czasie których
       poświęca się uwagę każdemu uczestnikowi, stosownie do jego potrzeb. Zajęcia obejmują ćwiczenia mające na celu rozwój wszystkich funkcji poznawczych dziecka: mowy, motoryki małej i dużej, percepcji słuchowej i wzrokowej, pamięci, lateralizacji,ćwiczenia artykulacyjne, mające znaczenie terapeutyczne - w przypadku zaburzeń mowy oraz profilaktyczne. Uczestnicy będą mieli również ćwiczenia ortofoniczne.Zajęcia będą prowadzone w formie zabaw – odpowiednio do wieku uczestnika. (kląskanie, parskanie, robienie różnych „minek” przed lustrem – w celu usprawniania mięśni aparatu mowy, chuchanie, dmuchanie, słuchanie tekstu czytanego, rozwijanie tzw. słuchu fonematycznego, pamięci słownej, budowanie wypowiedzi, nauka poprawnej wymowy).
       Podział na grupy w zależności od zgłoszeń.


      Grupa rekrutacyjna przeznaczona dla:

      • czterolatki (2017)
      • pięciolatki (2016)
      • sześciolatki (2015)
      • siedmiolatki (2014)
      • ośmiolatki (2013)
      • dziewięciolatki (2012)
      • dziesięciolatki (2011)
      • jedenastolatki (2010)
      • dwunastolatki (2009)
      • trzynastolatki (2008)
      • czternastolatki (2007)
      • piętnastolatki (2006)
      • szesnastolatki (2005)
      • siedemnastolatki (2004)
      • osiemnastolatki (2003)