• Dzieciaki społeczniaki

     • Informacje o zajęciach: :

      •  Dziewczęta i chłopcy
      • Typ zajęć: Zajęcia ogólnorozwojowe
      • Poziom: początkujący, średniozaawansowany
      • Nauczyciel prowadzący zajęcia: Andrzej Czyżewski
      • Dodatkowe informacje: Zajęcia dla dzieci,które chcą aktywnie włączyć się w działania na rzecz pomocy rówieśnikom oraz społeczności lokalnej.Uczestnictwo w podejmowanych zadaniach wpłynie na wartości wychowawcze, kształtujące kreatywność, odpowiedzialność i otwartość na drugiego człowieka.


      Grupa wiekowa:

      • dziesięciolatki (2010)
      • jedenastolatki (2009)
      • dwunastolatki (2008)
      • trzynastolatki (2007)
      • czternastolatki (2006)
      • piętnastolatki (2005)