• Zajęcia sportowe

     • Ćwiczenia wzmiacniające mięśnie nóg.

      https://youtu.be/F9bTd17VFGY

      Ćwiczenia gibkościowe do muzyki.

      https://youtu.be/h_Kaw_Gow0U

      Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne.

      https://youtu.be/Y4bE8GBaouQ