• Spotkania z baśnią

     • Typ grupy rekrutacyjnej: Dziewczęta i chłopcy
     • Typ zajęć: Zajęcia inne w placówkach pozaszkolnych
     • Poziom: początkujący
     • Nauczyciel prowadzący zajęcia: Maria Pyszkiewicz
     • Dodatkowe informacje: W czasie zajęć dzieci zapoznają się z najbardziej znanymi, lubianymi baśniami. Będzie to podróż do krainy baśni, w której dzieją się magiczne rzeczy, a świat postrzegany jest sercem. Każda baśń ma morał, który od pokoleń stanowił wzorzec pewnych postaw. Będziemy zatem odkrywali skarb, jaki ma w sobie baśń - jej prastarą mądrość. Baśnie pomogą dzieciom poznać świat wartości i pojąć, że z pozoru odległy krajobraz "za siedmioma górami, za siedmioma lasami", jest częścią nas samych...
      W celu ożywienia i wprowadzenia w klimat baśni, zajęcia będą prowadzone w wykorzystaniem ilustracji, obrazów, fragmentów audiowizualnych oraz instrumentarium muzycznego dla dzieci, takiego, jak np. bębenki, dzwonki, trójkąty...
      Aby utrwalić zajęcia będą przygotowane mini quizy, puzzle oraz rekwizyty związane z baśniami ich postaciami, z odgadywaniem baśni itp.
      Będą to zajęcia , kształcące słuch, pamięć, a także umiejętność wyrażania emocji, poprawność artykulacyjną, prawidłową wymowę i znaczenie słowa, a nade wszystko - wyobraźnię i wrażliwość.
      Podział na grupy w zależności od zgłoszeń.


     Grupa rekrutacyjna przeznaczona dla:

     • pięciolatki (2016)
     • sześciolatki (2015)
     • siedmiolatki (2014)
     • ośmiolatki (2013)
     • dziewięciolatki (2012)
     • dziesięciolatki (2011)